Collezione
mythos

V350_MY.jpg

V350MYTHOS

Bocca bidet

Lega OTTONE BIAFF ATD-DZR

Foro Ø 5,5 per astina saltarello

V300_MY.jpg

V300MYTHOS

Monoforo bidet

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

Foro Ø 5,5 per astina saltarello

V151_MY_new

V151TCMYTHOS

Corpo bocca bordo vasca Media testa cieca

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

V151_MY.jpg

V151SSMYTHOS

Corpo bocca bordo vasca Media scarico saltarello

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

Foro Ø 5,5 per astina saltarello

V161_MY.jpg

V161TCMYTHOS

Corpo bocca bordo vasca Maxi testa cieca

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

V161_MY.jpg

V161SSMYTHOS

Corpo bocca bordo vasca Maxi scarico saltarello

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

Foro Ø 5,5 per astina saltarello

V1072_MY.jpg

V1072

Gambo  Ø 26×3/4″, h. mm 90, con kit di fissaggio.

CW614N

V1258_1258BIS_MY.jpg

V1258

Deviazione per bocca bordo vasca Media con kit di fissaggio

CW614N e CW617N

V1258_1258BIS_MY.jpg

V1258BIS

Deviazione per bocca bordo vasca Maxi con kit di fissaggio

CW614N e CW617N

V550_MY.jpg

V550MYTHOS

Bocca incasso a parete

Lega affinata OTTONE BIAFF ATD-DZR