Collezione
mythos

V260_MY.jpg

V260MYTHOS

Rubinetto lavabo da 1/2″

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

V261_MY.jpg

V261MYTHOS

Rubinetto lavabo da 3/4″

Lega affinata OT-A UNI EN1982-CB753S

V1011_MY.jpg

V1011

Maniglia deviatore

CW614N

V1012_MY.jpg

V1012

Leva per maniglia deviatore

CW614N

V1016_1016G_MY.jpg

V1016G

Valvolina per deviatore con gradino ed O.R.

CW614N

V1017_MY.jpg

V1017

Placchetta esagonale 1/4″ W

CW614N

V1015_MY.jpg

V1015

Asta eccentrica per vitone deviatore ed O.R.

CW614N

V1014_MY.jpg

V1014

Corpo vitone per deviatore ed O.R.

CW614N

V1018_MY.jpg

V1018

Anello portaforcella

CW614N

V1020_MY.jpg

V1020

Sedi per gruppo vasca Ø 24, 19x19F, h. mm 21,5 ed O.R.

CW614N